Historie obce


Přesný rok založení vesnice Ostrá není znám, byla založena jako malá poddanská vesnička při dnes již zaniklé tvrzi s několika usedlostmi při řece Labi, které zde v minulosti tvořilo ostré rameno s tůní. Vzniklý ostrov spojený s okolí pouze úzkým pásem tvořil přirozenou ochranu původní vísky.
Okolím procházela bývalá hlavní královská cesta, zvaná v dějinách Kladskopolská cesta.

První písemné zmínky pochází až z roku 1503, kdy se Albrecht Smiřický stal nástupcem Jindřicha Smiřického, zemřelého roku 1478 a zdědil panství Lysé s přilehlými obcemi včetně Ostré (v dokumentu nazývané Wůstra).

I všechny další zmínky o obci Ostrá (Wostra, Wostre, Wustra, lidově ta Vůstra, ve Vůstry, do Vustry, na Vůstru, vůstřenskej) jsou vždy v souvislosti s panstvím v Lysé nad Labem (Lissau, von Lissa unweit der Elbe).

Původ jména Ostrá se odvozuje od směru tekoucí vody, která se v daném místě ostře zahýbá. Předložka v se jménem splynula.

Klidný život poddanské vesničky se změnil až počátkem 18. století. V tomto tichém, nerušeném zákoutí učarovalo vášnivému myslivci hraběti Šporkovi - majiteli panství v Lysé nad Labem, neodolatelné kouzlo - tudy s neklamnou jistotou táhly sluky. A všude kolem pravý ráj pro vodní ptactvo všeho druhu i jména.
Proto zde hrabě založil rybník v podobě půlkruhu, obráceného obloukem k severu. Jím protékal mlýnský čili Vlkavský potok. Pro pohodlnější pobyt dal si postaviti vkusný domek rocollo - rovněž příbytek pro myslivce, zvlášť na vodní ptactvo vycvičeného a ještě chaloupku pro hajného - hlídače.

Nedaleko Ostré založil hrabě Špork roku 1709, na panských pozemcích i malou vísku Šnepov sestávající z 8 chalup (Schnepfendörf, z něm. Schnepfe=sluka), kde pořádal vyhledávané lovecké zábavy a hony navštěvované i císaři.

Když císař Karel VI. pustil do lesů mezi Lysou nad Labem a Hlavencem 6 krásných bílých sibiřských jelenů, jež mu daroval car Petr I. Veliký a které byli určeni ke štvanici při příležitosti korunovačního lovu r. 1724, vášnivý lovec hrabě Špork mu jednoho zastřelil a musel zaplatit 5.000 dukátů pokuty.


Historický vývoj jména obce

Ostrá (lidově ta Vůstra, ve Vůstry, do Vustry, na Vůstru, vůstřenskej)

1503 Stara Lysa ... it. Ostra ves ... it., Wruticze ves
1561 uvázati se v zámek a město Lisau ... vesnice ... Stratow, Wostra .. v rybník Wazek u vsi Wostre
1790 Hft LiBa: Wustra, Schal.
1834 Wustra 1 St. sö. von Lissa unweit der Elbe

Původ jména Ostrá se odvozuje od směru tekoucí vody, která se v daném místě ostře zahýbá anebo od ostré vody, tj. vody ostré chuti. Předložka v se jménem splynula.

Šnepov (v Šnepově, do Šnepova)

1790 Hft Lisza: Schnepfendorf, Ssnepow von
1834 Schnepow, Ssnepow, d.h. Schnepfendorf, 1,25 St. sö. von Lissa
Jméno podle množství dobrých sluk ,něm. ap. Schnepfe, f. "sluka", které jsou zde stříleny na ostrově mezi oběma rameny Hroznětického potoka.


Památky v obci

V obci Ostrá se mnoho památek do dnešní doby nedochovalo. V obci nikdy nestál kostel ani žádná významnější stavba. V současnosti evidujeme pouze následující památky: Kaplička v Ostré, Kaplička ve Šnepově, Pomník padlým v I. světové válce, Křížek na návsi.


Zřícenina vodního hradu Mydlovar

Jednalo se o zcela ojediněle se v Čechách vyskytující celocihelný hrad s plášťovou zdí.
Hrad stával na samém labském břehu mezi dnešními Kostomlaty a Ostrou, na třech vyvýšeninách porostlých nyní lužním lesem. Do dnešních časů se zachoval pouze celý areál hradiště oválného půdorysu s několikanásobným systémem vodního opevnění a zbytky zdiva zdí.

Obec Ostrá

obecní úřad pracuje v omezeném režimu

Do odvolání je omezen osobní kontakt s veřejností.

Úřední hodiny v pondělí a ve středu jsou zachovány.

V pátek je úřad uzavřen.

Starostku obce a účetní můžete kontaktovat telefonicky, e-mailem či písemně. K osobnímu doručení písemností můžete využít listovní schránku umístěnou u vchodu do OÚ Ostrá.

Upozorňujeme Vás na možnost zasílat žádosti a jiné dokumenty také elektronickou cestou.

Hotovostní platby můžete provádět v Komerční bance a.s. jako vklad hotovosti na běžný účet číslo 2229191/0100. 

kontakty: 325 551 304, 739 286 887

e-mail: starosta@ostra.cz, obec.ostra@ostra.cz

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé komplikace.

Mgr. Jana Kaucká

 

ROZHODNUTÍ ZŘIZOVATELE

 

Vážení rodiče,

v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19

způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2, rozhodl zřizovatel, obec Ostrá, o

mimořádném opatření:

 

UZAVŘENÍ Mateřské školy Ostrá od pondělí 16.3. 2020 do odvolání

 

Toto mimořádné opatření je jedním z předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 na

území České republiky.

 

Sledujte webové stránky obce, kde naleznete informace k obnovení provozu mateřské školy.

 

Mgr. Jana Kaucká

starostka obce

 

 

Přímý odkaz na nahlašovací  formulář poruch veřejného osvětlení:

hlášení poruch veřejného osvětlení

http://www.medios-mk.cz/hlaseni-poruch/

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
24 25 26 27
1
28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1
1
2
1
3 4 5

Mobilní rozhlas

 

  • 1. zmínka Ostrá
  • 1. zmínka Šnepov
  • Jezero
  • Veřejné tábořiště
  • Botanicus