Přírodní rezervace Mydlovarský luh

Na katastru obce Ostré se nachází Mydlovarský luh, území podléhající ochraně podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, které je vyhlášené jako přírodní rezervace.

Mydlovarský luh byl vyhlášen 23.6. 1989 ONV v Nymburce jako chráněný přírodní výtvor. Po vydání zákona č. 114/1992 Sb. byl zařazen do kategorie přírodní rezervace (pod kódem 1171).

Rezervace leží na katastrálních územích Ostrá (156,9 ha) a Kostomlaty (8,99 ha).

Přírodní rezervace Mydlovarský luh je jedním z posledních zachovalých komplexů lužních lesů v Polabí s výskytem celé řady rostlinných a živočišných druhů lužního biotopu. Chráněné území se nachází na pravém labském břehu mezi obcemi Kostomlaty nad Labem a Ostrá v oblouku levostranném labském meandru. 
Původně se lužní lesy rozprostíraly v celé labské nivě a nivě jeho přítoků. Příchodem člověka do polabské krajiny docházelo postupně k odlesňování a jejímu využívání jako zemědělské půdy. Lesy zůstaly zachovány jen na nepřístupných místech (především na labských ostrovech) nebo jako velké královské honitby.

Předmětem ochrany jsou luhy a tzv. polabiny, tedy především komplexy lužního lesa se zastoupením přirozené nebo polopřirozené skladby, dále pak slepá a odstavená ramena starého toku Labe, zazemněná labská ramena a ramena v různém stupni zazemnění, tedy celá hydroserie mokřadů až po uzavřené plochy, které jsou využívány jako kosené louky. Součástí chráněného území je i přirozeně meandrující Farský potok, který je součástí toku Vlkava a který kopíruje zhruba severní hranici chráněného území.

V Mydlovarském luhu jsou zastoupeny především podmáčené olšiny a dubojilmový luh s řadou depresí, periodicky zaplavovaných vodou a s rameny, kterými protéká Farský potok a s několika tůněmi uvnitř lesního komplexu.
Z významných druhů zde byla zjištěna ladoňka dvoulistá (Scilla bifolia), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) a kruštík polabský (Epipactis albensis), z živočichů rosnička zelená (Hyla arborea), slavík obecný (Luscinia megarhynchos) a ledňáček říční (Alcedo atthis).
Součástí lesního komplexu je i zřícenina vodního hradu Mydlovar, která se nachází v k. ú. Ostrá.

Datum vložení: 16. 12. 2019 21:55
Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2019 21:58
Autor: Správce obec Ostrá

Zajištění provozu OÚ Ostrá

úřední hodiny

pondělí, středa 9:00 – 10:00 hod., 13:00 -17:00

 Starostku obce můžete kontaktovat telefonicky,              e-mailem či písemně. K osobnímu doručení písemností můžete využít poštovní schránku u vchodu do OÚ. Tel.: 325 551 220 , 739 286 887; obec.ostra@ostra.cz, Ostrá 172, Lysá nad Labem, 289 22 

Přímý odkaz na nahlašovací  formulář poruch veřejného osvětlení:

hlášení poruch veřejného osvětlení

http://www.medios-mk.cz/hlaseni-poruch/

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
1
31

Mobilní rozhlas

 

Šnepov - tlaková kanalizace

  • 1. zmínka Ostrá
  • 1. zmínka Šnepov
  • Jezero
  • Veřejné tábořiště
  • Botanicus