Czech POINT


Služby CzechPOINT na Obecním úřadě Ostrá
v úřední dny

 • pondělí: 8.00-11.00 / 13.00-17.00
 • středa:   8.00-11.00 / 13.00-17.00


Logo CzechPOINT                 http://www.czechpoint.cz

Co vše můžete na tomto kontaktním místě vyřídit?

 • výpis z Katastru nemovitostí
  znát List Vlastnictví, číslo domu nebo číslo parcely, které chcete vyhledat.
  cena 100 Kč/ stránka, 50 Kč za každou další stránku
   
 • výpis z Živnostenského rejstříku
  znát IČ
  cena 100 Kč/ stránka
   
 • výpis Bodového hodnocení řidiče
  předložení číslo OP nebo číslo pasu, číslo ŘP
  v tomto výpisu naleznete i historii Vašeho bodového účtu
  cena 100 Kč
   
 • výpis z Rejstříku trestů
  předložení OP nebo pasu
  cena 50Kč/stránka
   
 • výpis z Obchodního rejstříku
  znát IČ
  cena 100 Kč
   
 • výpis z Insolvenčního rejstříku
  znát IČ organizace nebo jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození
  cena 100 Kč/ stránka
   
 • výpis seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  znát IČ organizace nebo zahraniční číslo organizace
  cena 100 Kč/ stránka
   

Od 18. února 2011 je možné na Czech POINTu požádat o zřízení datové schránky a nechat si zaslat přístupové údaje prostřednictvím tzv. virtuální obálky.

Czech POINT = Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa
 

Výpisy z veřejných evidencí

 • Výpis z katastru nemovitostí – pouze textové výpisy, nikoliv snímky
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Výpis z živnostenského rejstříku
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Výpis bodového hodnocení osoby
 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (veřejné zakázky)
 • Výpis z Insolvenčního rejstříku

U výpisů z těchto veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku, kterými jsou:
Katastr nemovitostí - název katastrálního území a list vlastnictví
(LV) nebo číslo parcely, u bytových domů číslo bytu
Obchodní rejstřík - IČ subjektu
Živnostenský rejstřík - IČ subjektu
Seznam kvalifikovaných dodavatelů - IČ subjektu
Insolvenční rejstřík - IČ subjektu nebo jméno a příjmení
 

Výpisy z neveřejných evidencí

 • Rejstřík trestů (RT)
  U vydání ověřeného výpisu z této evidence je ověřována totožnost žadatele. Z toho vyplývá,že výpis z rejstříku trestů je možné vydat pouze osobě, která o něj žádá, popř. zmocněnci. V případě zmocněnce je však nutné doložit plnou moc, ve které bude úředně ověřený podpis žadatele o výpis z RT. Plnou moc si můžete vyzvednout přímo na obecním úřadě .
  Výpis z RT je možné vydat též cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky.
  V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z RT elektronicky, zaplatí žadatel dle zákona o správních poplatcích částku 50,-Kč (bez ohledu na to, kolik stran výpis z RT obsahuje) v hotovosti – nevylepuje se žádný kolek.
  V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být zpracována pracovištěm Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle § 11 odst.1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů ve znění pozdějších předpisů – tedy formou vyplnění tiskopisu.
  Systém Czech POINT umožňuje vytisknout tuto žádost již předvyplněnou jeho osobními údaji.V takovém případě se na žádost vylepí kolek v hodnotě 50,-Kč a žádost úřad zašle ke zpracování na Rejstřík trestů. Výpis z RT obdrží žadatel poštou do max. 30-ti dnů a to na adresu, kterou uvede na žádosti.
   
 • Bodové hodnocení osoby
  U vydání ověřeného výpisu z této evidence je ověřována totožnost žadatele. Z toho vyplývá, že výpis bodového hodnocení osoby je možné vydat pouze osobě, která o něj žádá, popř.zmocněnci. V případě zmocněnce je však nutné doložit plnou moc, ve které bude úředně ověřený podpis žadatele o výpis. Plnou moc si můžete vyzvednout přímo na obecním úřadě.
  Výpis bodového hodnocení osoby je možné vydat též cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky a bylo jim přiděleno rodné číslo.
  U tohoto výpisů bodového hodnocení osoby je poplatek stanoven takto:
  za první stranu výpisu 100,-Kč, za každou další i započatou stranu výpisu 50,-Kč

Integrovaný operační programLogo EU


Kontaktní místo Czech POINT na Obecním úřadě Ostrá bylo vybaveno z prostředků Integrovaného operačního programu za podpory Evropské Unie a Centra regionálního rozvoje

Logo Egon

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Přímý odkaz na nahlašovací  formulář poruch veřejného osvětlení:

hlášení poruch veřejného osvětlení

http://www.medios-mk.cz/hlaseni-poruch/

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16
1
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní rozhlas

 

 • 1. zmínka Ostrá
 • 1. zmínka Šnepov
 • Jezero
 • Veřejné tábořiště
 • Botanicus