Složení zastupitelstva


Zastupitelstvo obce Ostrá bylo zvoleno v řádných  volbách konaných ve dnech 23.9 a 24.9. 2022

Složení zastupitelstva

Crha Miroslav

Čenský Jiří Ing.

Effenbergerová Jana 

Kaucká Jana Mgr.                                       

Martanovič Tomáš Mgr.

Prágrová Soňa 

Tyšlic Jaroslav
 

Výbory

Výbor finanční
Předseda: Jana Effenbergerová
Člen: Soňa Prágrová, Milena Čupelová

Výbor kontrolní
Předseda: Miroslav Crha
Členové: Jaroslav Tyšlic, Jan Pudil


Orgány obce podle zák. 128/2000 Sb. o obcích

Starostka: Mgr. Jana Kaucká, e-mail: starostka@ostra.cz
Místostarosta: Ing. Jiří Čenský

  • 1. zmínka Ostrá
  • 1. zmínka Šnepov
  • Jezero
  • Veřejné tábořiště
  • Botanicus