Složení zastupitelstva


Zastupitelstvo obce Ostrá bylo zvoleno v řádných volbách do zastupitelstev obcí konaných 5.10. - 6.10.2018.

Složení zastupitelstva

Čápová Kateřina
Čenský Jiří, Ing.
Effenbergerová Jana
Kaucká Jana Mgr.
Pudil Jan
Tyšlic Jaroslav
Vokál Viktor, Bc.

Výbory

Výbor finanční
Předsedkyně: Kateřina Čápová
Člen: Jana Effenbergerová a  Jaroslav Tyšlic

Výbor kontrolní
Předseda: Bc. Viktor Vokál
Členové: Miroslav Crha a Jan Pudil


Orgány obce podle zák. 128/2000 Sb. o obcích

Starostka: Mgr. Jana Kaucká, e-mail: starostka@ostra.cz
Místostarosta: Ing. Jiří Čenský

  • 1. zmínka Ostrá
  • 1. zmínka Šnepov
  • Jezero
  • Veřejné tábořiště
  • Botanicus