Hromadná doprava


Silniční doprava

Obec Ostrá byla původně napojena na silnici třetí třídy III/2725 přes Litol na Lysou nad Labem. Ve směru k východu silnice vedla do části Šnepov, kde končila. Později byla silnice protažena až do Kostomlat nad Labem a překvalifikována na silnici druhé třídy  II/331 Poděbrady - Sojovice. Z této silnice se v úseku mezi Ostrou a Šnepovem odpojuje na sever silnice III/3316 vedoucí přes Stratov do Milovic.

Napojení na dálnici D11 má Ostrá přes Nymburk silnicí II/330 Exit 25 Sadská nebo silnicí I/38 Exit 35 Poděbrady západ nebo Exit 39 Poděbrady jih nebo přes Lysou nad Labem silnicí II/272 Exit 18 Bříství.

Zastavěným územím obce Ostrá prochází místní komunikace druhé třídy, silnice II/331.  Většina místních komunikací jsou komunikace obslužné bez chodníků. Většina komunikací má zpevněný živičný povrch.  Nezpevněný povrch má ulice od křížku na návsi k lesu a dvě krátké slepé ulice obsluhující jen několik rodinných domů.

Obec je dopravně obsloužena dvěma autobusovými linkami, které provozuje ČSAD, s.r.o. Nymburk.
Linka Nymburk - Lysá nad Labem má v Ostré čtyři zastávky. Spoje této linky jezdí v pracovních dnech, dva v ranních a dva v odpoledních hodinách v obou směrech.
Linka Stratov - Lysá nad Labem má dva spoje  v obou směrech, které slouží především dojížďce dětí do škol. Spoj jezdí jen v období školní docházky.


Železniční doprava

Katastrálním územím  obce prochází železniční trať číslo 231 Praha - Lysé nad Labem - Kolín.
V obci byla v roce 2005 nově zbudovaná zastávka ČD - OSTRÁ.
První vlak zde zastavil podle jízdního řádu 2.12.2005 v 11:13 hod.

Další nejbližší stanice Stratov je z Ostré vzdálena 1,5 až 2 kilometry. Cesta vede od školy, kolem hřiště, poté lesem a volnou krajinou. Celá trasa je vybavena veřejným osvětlením.


Pěší a cyklistická doprava

Místní komunikace mají bezchodníkovou úpravu. Chodníky jsou pouze v kratších úsecích ulice při silnici II. třídy.

Katastrem Ostré procházejí dvě značené turistické trasy.
Modrá trasa začíná u železniční zastávky ve Stratově, vede lesem směrem k Ostré, prochází její jižní částí, po východním břehu obchází vodní plochu koupaliště a kolem chatové osady Buda  prochází po pravém břehu Labe Mydlovarským luhem k východu, kde opouští katastr Ostré a míří do Kostomlat.
Druhá, žlutá trasa, vede po pravém břehu Labem od chatové osady Buda až do Lysé nad Labem k mostu přes řeku.

Vzhledem k příznivým podmínkách terénu je zde velmi rozšířená cyklistika, a to jak obyvateli obce jako dopravní prostředek, tak i pro rekreační vyžití. Významná je cyklotrasa Klubu českých turistů číslo 24, tzv. Labská stezka. Ostrou prochází nymburský úsek  této  cyklotrasy z Pardubic do Magdeburku.
 

Obec Ostrá

obecní úřad pracuje v omezeném režimu

Do odvolání je omezen osobní kontakt s veřejností.

Úřední hodiny v pondělí a ve středu jsou zachovány.

V pátek je úřad uzavřen.

Starostku obce a účetní můžete kontaktovat telefonicky, e-mailem či písemně. K osobnímu doručení písemností můžete využít listovní schránku umístěnou u vchodu do OÚ Ostrá.

Upozorňujeme Vás na možnost zasílat žádosti a jiné dokumenty také elektronickou cestou.

Hotovostní platby můžete provádět v Komerční bance a.s. jako vklad hotovosti na běžný účet číslo 2229191/0100. 

kontakty: 325 551 304, 739 286 887

e-mail: starosta@ostra.cz, obec.ostra@ostra.cz

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé komplikace.

Mgr. Jana Kaucká

 

ROZHODNUTÍ ZŘIZOVATELE

 

Vážení rodiče,

v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19

způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2, rozhodl zřizovatel, obec Ostrá, o

mimořádném opatření:

 

UZAVŘENÍ Mateřské školy Ostrá od pondělí 16.3. 2020 do odvolání

 

Toto mimořádné opatření je jedním z předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 na

území České republiky.

 

Sledujte webové stránky obce, kde naleznete informace k obnovení provozu mateřské školy.

 

Mgr. Jana Kaucká

starostka obce

 

 

Přímý odkaz na nahlašovací  formulář poruch veřejného osvětlení:

hlášení poruch veřejného osvětlení

http://www.medios-mk.cz/hlaseni-poruch/

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1
1
2
1
3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Mobilní rozhlas

 

  • 1. zmínka Ostrá
  • 1. zmínka Šnepov
  • Jezero
  • Veřejné tábořiště
  • Botanicus