Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Ostrá
ObecOstrá

Po dobu rekonstrukce OÚ je kancelář přemístěna do budovy školy č.p. 109.

Rekreace, turistika, cyklistika

Rekreace

Obec Ostrou lze považovat za centrum individuální rekreace.  Letní trampské boudy zde byly zaznamenány již před 2. světovou válkou.
Koncem 50. let se při Labi těžily písky a štěrkopísky a po ukončené těžbě vznikly nové vodní plochy využitelné k rekreaci. Je to především oblast bývalého řečiště na Felinkách a rozsáhlá vodní plocha mezi zastavěným územím Ostré a Labem,  na které bylo v polovině 60. let zřízeno v severní části koupaliště s písečnou pláží. Na počátku 60. let se také začalo s výstavbou rekreačních chat a k těmto počátkům je vázána i úprava hranic katastrů Ostré, Semic a Hradištka, čímž se chaty na Felinkách dostaly do katastru Ostré. Druhou velkou chatovou osadou je oblast zvaná Buda. V roce 1972 byla zavezena bažina u koupaliště, aby se mohl vybudovat chatkový táborautokemp.

Chatová osada Felinka v prostoru mezi tokem Labe a vodní nádrží  má dnes 93 chat. Má velmi kvalitní příjezd zpevněnou komunikací z samého centra obce. K chatové osadě se přimyká bývalé rekreační středisko sovětské armády vojenského újezdu Mladá-Milovice, dnes však jen spustlé pozemky vojenského útvaru v Litoměřicích,  o jejich převzetí obec jedná, aby zde mohla vytvořit udržovaný lesopark.

Chatová osada Buda leží mezi koupalištěm a Labem. Jde o 80 chat táhnoucích se podél řeky Labe, seřazených ve dvou řadách.

Dále se na katastrálním území obce nacházejí tři rekreační objekty na levém břehu Labe v lokalitě Přívlaky, ale díky bariéře vodního toku s obcí nesouvisí.

Chatkový tábor při západním břehu koupaliště neslouží v současné době rekreačním účelům, využívá jej firma Botanicus k ubytování sezónních pracovníků. Jižně od něj se rozkládá veřejné tábořiště a kemp, jehož majitelem obec, která ho pronajímá soukromému provozovateli. V kempu je 7 chatek s 26 lůžky a další dvě  podnikové chaty s 8 lůžky. Ostatní plocha slouží ke stanování a umístění karavanů, kterých zde po celou sezónu stojí kolem 100 -110. Celková kapacita kempu je 200 osob. U vstupu do areálu je objekt recepce s bufetem a dětské a volejbalové hřiště.

Vodní plochy jsou užívány ke koupání a rybaření. Jiné vodní sporty se zde neprovozují.

Přírodní rezervace Mydlovarský luh

Na katastru obce Ostré se nachází Mydlovarský luh, území podléhající ochraně podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, které je vyhlášené jako přírodní rezervace.
Mydlovarský luh byl vyhlášen 23.6. 1989 ONV v Nymburce jako chráněný přírodní výtvor. Po vydání zákona č. 114/1992 Sb. byl zařazen do kategorie přírodní rezervace (pod kódem 1171).

Rezervace leží na katastrálních územích Ostrá (156,9 ha) a Kostomlaty (8,99 ha).

Součástí lesního komplexu je i zřícenina vodního hradu Mydlovar, která se nachází v k. ú. Ostrá.

Vodní toky a plochy, rybolov

Obec Ostrá se nachází v povodí Labe, které územím obce prochází. 
Řeka Labe tvoří podstatnou část jižní hranice katastru. Labe je v tomto úseku využitelné pro vodní dopravu - labská vodní cesta, ale využívá se jen zřídka. Vodní tok je ve správě Povodí Labe v Hradci Králové. Okresním úřadem Nymburk byly stanoveny hranice zátopy při stoleté vodě. Vzhledem k rovinnému reliéfu území, je zátopovou čárou dotčena více jak polovina katastrálního území, včetně Šnepova, podstatné části zastavěného území Ostré a farem.

Původně mělo Labe četné meandry, řečiště měnilo svoji polohu, zanechávalo za sebou slepá ramena, tůňky či přirozená jezera. Postupně se tok uměle reguloval,  upravoval a napřimoval. Území bývalých toků byla využita k těžbě písků a štěrkopísků. Po ukončení těžby byly založeny umělé vodní nádrže Felinka, Zborov, koupaliště a dále od Labe Obícka, dnes využívané ke koupání a rybolovu.

Turistickou atraktivitou obce je jednak bylinná zahrada a historická vesnice

firmy Botanicus, která pořádá během roku množství slavností s ukázkami tradičních řemesel  a kulturním programem.
A další turistickou atraktivitou je Muzeum kamen Libuše Tržické, které představuje několik desítek kamen z 19. a 20. století.

Katastrem Ostré procházejí dvě značené turistické trasy.
Modrá trasa začíná u železniční zastávky ve Stratově, vede lesem směrem k Ostré, prochází její jižní částí, po východním břehu obchází vodní plochu koupaliště a kolem chatové osady Buda  prochází po pravém břehu Labe Mydlovarským luhem k východu, kde opouští katastr Ostré a míří do Kostomlat.
Druhá, žlutá trasa, vede po pravém břehu Labem od chatové osady Buda až do Lysé nad Labem k mostu přes řeku.

Cyklotrasa

Vzhledem k příznivým podmínkách terénu je zde velmi rozšířená cyklistika, a to jak obyvateli obce jako dopravní prostředek, tak i pro rekreační vyžití. Významná je cyklotrasa Klubu českých turistů číslo 24, tzv. Labská trasa. Ostrou prochází nymburský úsek  této  cyklotrasy z Pardubic do Magdeburku.

mapa

Mikroregion Polabí

nahoru