Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Ostrá
ObecOstrá

Po dobu rekonstrukce OÚ je kancelář přemístěna do budovy školy - č.p. 109.

 

 

 

 

Rekreace, turistika, cyklistika

Rekreace

Obec Ostrou lze považovat za centrum individuální rekreace.  Letní trampské boudy zde byly zaznamenány již před 2. světovou válkou.
Koncem 50. let se při Labi těžily písky a štěrkopísky a po ukončené těžbě vznikly nové vodní plochy využitelné k rekreaci. Je to především oblast bývalého řečiště na Felinkách a rozsáhlá vodní plocha mezi zastavěným územím Ostré a Labem,  na které bylo v polovině 60. let zřízeno v severní části koupaliště s písečnou pláží. Na počátku 60. let se také začalo s výstavbou rekreačních chat a k těmto počátkům je vázána i úprava hranic katastrů Ostré, Semic a Hradištka, čímž se chaty na Felinkách dostaly do katastru Ostré. Druhou velkou chatovou osadou je oblast zvaná Buda. V roce 1972 byla zavezena bažina u koupaliště, aby se mohl vybudovat chatkový táborautokemp.

Chatová osada Felinka v prostoru mezi tokem Labe a vodní nádrží  má dnes 93 chat. Má velmi kvalitní příjezd zpevněnou komunikací z samého centra obce. K chatové osadě se přimyká bývalé rekreační středisko sovětské armády vojenského újezdu Mladá-Milovice, dnes však jen spustlé pozemky vojenského útvaru v Litoměřicích,  o jejich převzetí obec jedná, aby zde mohla vytvořit udržovaný lesopark.

Chatová osada Buda leží mezi koupalištěm a Labem. Jde o 80 chat táhnoucích se podél řeky Labe, seřazených ve dvou řadách.

Dále se na katastrálním území obce nacházejí tři rekreační objekty na levém břehu Labe v lokalitě Přívlaky, ale díky bariéře vodního toku s obcí nesouvisí.

Chatkový tábor při západním břehu koupaliště neslouží v současné době rekreačním účelům, využívá jej firma Botanicus k ubytování sezónních pracovníků. Jižně od něj se rozkládá veřejné tábořiště a kemp, jehož majitelem obec, která ho pronajímá soukromému provozovateli. V kempu je 7 chatek s 26 lůžky a další dvě  podnikové chaty s 8 lůžky. Ostatní plocha slouží ke stanování a umístění karavanů, kterých zde po celou sezónu stojí kolem 100 -110. Celková kapacita kempu je 200 osob. U vstupu do areálu je objekt recepce s bufetem a dětské a volejbalové hřiště.

Vodní plochy jsou užívány ke koupání a rybaření. Jiné vodní sporty se zde neprovozují.

Přírodní rezervace Mydlovarský luh

Na katastru obce Ostré se nachází Mydlovarský luh, území podléhající ochraně podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, které je vyhlášené jako přírodní rezervace.
Mydlovarský luh byl vyhlášen 23.6. 1989 ONV v Nymburce jako chráněný přírodní výtvor. Po vydání zákona č. 114/1992 Sb. byl zařazen do kategorie přírodní rezervace (pod kódem 1171).

Rezervace leží na katastrálních územích Ostrá (156,9 ha) a Kostomlaty (8,99 ha).

Součástí lesního komplexu je i zřícenina vodního hradu Mydlovar, která se nachází v k. ú. Ostrá.

Vodní toky a plochy, rybolov

Obec Ostrá se nachází v povodí Labe, které územím obce prochází. 
Řeka Labe tvoří podstatnou část jižní hranice katastru. Labe je v tomto úseku využitelné pro vodní dopravu - labská vodní cesta, ale využívá se jen zřídka. Vodní tok je ve správě Povodí Labe v Hradci Králové. Okresním úřadem Nymburk byly stanoveny hranice zátopy při stoleté vodě. Vzhledem k rovinnému reliéfu území, je zátopovou čárou dotčena více jak polovina katastrálního území, včetně Šnepova, podstatné části zastavěného území Ostré a farem.

Původně mělo Labe četné meandry, řečiště měnilo svoji polohu, zanechávalo za sebou slepá ramena, tůňky či přirozená jezera. Postupně se tok uměle reguloval,  upravoval a napřimoval. Území bývalých toků byla využita k těžbě písků a štěrkopísků. Po ukončení těžby byly založeny umělé vodní nádrže Felinka, Zborov, koupaliště a dále od Labe Obícka, dnes využívané ke koupání a rybolovu.

Turistickou atraktivitou obce je jednak bylinná zahrada a historická vesnice

firmy Botanicus, která pořádá během roku množství slavností s ukázkami tradičních řemesel  a kulturním programem.
A další turistickou atraktivitou je Muzeum kamen Libuše Tržické, které představuje několik desítek kamen z 19. a 20. století.

Katastrem Ostré procházejí dvě značené turistické trasy.
Modrá trasa začíná u železniční zastávky ve Stratově, vede lesem směrem k Ostré, prochází její jižní částí, po východním břehu obchází vodní plochu koupaliště a kolem chatové osady Buda  prochází po pravém břehu Labe Mydlovarským luhem k východu, kde opouští katastr Ostré a míří do Kostomlat.
Druhá, žlutá trasa, vede po pravém břehu Labem od chatové osady Buda až do Lysé nad Labem k mostu přes řeku.

Cyklotrasa

Vzhledem k příznivým podmínkách terénu je zde velmi rozšířená cyklistika, a to jak obyvateli obce jako dopravní prostředek, tak i pro rekreační vyžití. Významná je cyklotrasa Klubu českých turistů číslo 24, tzv. Labská trasa. Ostrou prochází nymburský úsek  této  cyklotrasy z Pardubic do Magdeburku.

mapa

Mikroregion Polabí

nahoru