Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Ostrá
ObecOstrá

Po dobu rekonstrukce OÚ je kancelář přemístěna do budovy školy - č.p. 109.

 

 

 

 

Czech POINT

Služby CzechPOINT na Obecním úřadě Ostrá

v úřední dny

 • pondělí: 8.00-11.00 / 13.00-17.00
 • středa:   8.00-11.00 / 13.00-17.00

Co vše můžete na tomto kontaktním místě vyřídit?

výpis z Katastru nemovitostí

 • znát List Vlastnictví, číslo domu nebo číslo parcely, které chcete vyhledat.
 • cena 100 Kč / stránka, 50 Kč za každou další stránku

výpis z Živnostenského rejstříku

 • znát IČ
 • cena 100 Kč / stránka

výpis Bodového hodnocení řidiče

 • předložení číslo OP nebo číslo pasu, číslo ŘP
 • v tomto výpisu naleznete i historii Vašeho bodového účtu
 • cena 100 Kč

výpis z Rejstříku trestů

 • předložení OP nebo pasu
 • cena 50Kč / stránka

výpis z Obchodního rejstříku

 • znát IČ
 • cena 100 Kč

výpis z Insolvenčního rejstříku

 • znát IČ organizace nebo jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození
 • cena 100 Kč / stránka

výpis seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 • znát IČ organizace nebo zahraniční číslo organizace
 • cena 100 Kč / stránka

Od 18. února 2011 je možné na Czech POINTu požádat o zřízení datové schránky a nechat si zaslat přístupové údaje prostřednictvím tzv. virtuální obálky.

Czech POINT = Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa

Výpisy z veřejných evidencí

 • Výpis z katastru nemovitostí – pouze textové výpisy, nikoliv snímky
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Výpis z živnostenského rejstříku
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Výpis bodového hodnocení osoby
 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (veřejné zakázky)
 • Výpis z Insolvenčního rejstříku

U výpisů z těchto veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku, kterými jsou:

 • Katastr nemovitostí - název katastrálního území a list vlastnictví
 • (LV) nebo číslo parcely, u bytových domů číslo bytu
 • Obchodní rejstřík - IČ subjektu
 • Živnostenský rejstřík - IČ subjektu
 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů - IČ subjektu
 • Insolvenční rejstřík - IČ subjektu nebo jméno a příjmení

Výpisy z neveřejných evidencí

Rejstřík trestů (RT)

U vydání ověřeného výpisu z této evidence je ověřována totožnost žadatele. Z toho vyplývá,že výpis z rejstříku trestů je možné vydat pouze osobě, která o něj žádá, popř. zmocněnci. V případě zmocněnce je však nutné doložit plnou moc, ve které bude úředně ověřený podpis žadatele o výpis z RT. Plnou moc si můžete vyzvednout přímo na obecním úřadě .
Výpis z RT je možné vydat též cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky.
V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z RT elektronicky, zaplatí žadatel dle zákona o správních poplatcích částku 50,-Kč (bez ohledu na to, kolik stran výpis z RT obsahuje) v hotovosti – nevylepuje se žádný kolek.
V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být zpracována pracovištěm Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle § 11 odst.1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů ve znění pozdějších předpisů – tedy formou vyplnění tiskopisu.
Systém Czech POINT umožňuje vytisknout tuto žádost již předvyplněnou jeho osobními údaji.V takovém případě se na žádost vylepí kolek v hodnotě 50,-Kč a žádost úřad zašle ke zpracování na Rejstřík trestů. Výpis z RT obdrží žadatel poštou do max. 30-ti dnů a to na adresu, kterou uvede na žádosti.

Bodové hodnocení osoby

U vydání ověřeného výpisu z této evidence je ověřována totožnost žadatele. Z toho vyplývá, že výpis bodového hodnocení osoby je možné vydat pouze osobě, která o něj žádá, popř.zmocněnci. V případě zmocněnce je však nutné doložit plnou moc, ve které bude úředně ověřený podpis žadatele o výpis. Plnou moc si můžete vyzvednout přímo na obecním úřadě.
Výpis bodového hodnocení osoby je možné vydat též cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky a bylo jim přiděleno rodné číslo.
U tohoto výpisů bodového hodnocení osoby je poplatek stanoven takto:
za první stranu výpisu 100,-Kč, za každou další i započatou stranu výpisu 50,-Kč

Integrovaný operační programLogo EUKontaktní místo Czech POINT na Obecním úřadě Ostrá bylo vybaveno z prostředků Integrovaného operačního programu za podpory Evropské Unie a Centra regionálního rozvoje
 

Logo Egon

mapa

Mikroregion Polabí

nahoru