Praktické info

MÍSTNÍ POPLATKY 2021

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
Poplatek za likvidaci odpadů (popelnice, kontejnery) činí 600,- Kč za osobu s trvalým pobytem, pro děti do 15 let věku činí poplatek 500,- Kč a za rekreační objekt 650,- Kč.

Poplatky jsou splatné do 30. 9.2021.

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ 
Poplatek za psa činí 100,- Kč/první pes, 150,- Kč/druhý a každý další pes. Poplatek se neplatí za psy se speciálním výcvikem, záchranářské a lovecké psy, pokud mají osvědčení o výcviku, dále je na dobu 1 roku osvobozen pes z útulku. 

 

  • 1. zmínka Ostrá
  • 1. zmínka Šnepov
  • Jezero
  • Veřejné tábořiště
  • Botanicus