Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Ostrá
ObecOstrá

Po dobu rekonstrukce OÚ je kancelář přemístěna do budovy školy č.p. 109.

Hromadná doprava

Silniční doprava

Obec Ostrá byla původně napojena na silnici třetí třídy III/2725 přes Litol na Lysou nad Labem. Ve směru k východu silnice vedla do části Šnepov, kde končila. Později byla silnice protažena až do Kostomlat nad Labem a překvalifikována na silnici druhé třídy  II/331 Poděbrady - Sojovice. Z této silnice se v úseku mezi Ostrou a Šnepovem odpojuje na sever silnice III/3316 vedoucí přes Stratov do Milovic.

Napojení na dálnici D11 má Ostrá přes Nymburk silnicí II/330 Exit 25 Sadská nebo silnicí I/38 Exit 35 Poděbrady západ nebo Exit 39 Poděbrady jih nebo přes Lysou nad Labem silnicí II/272 Exit 18 Bříství.

Zastavěným územím obce Ostrá prochází místní komunikace druhé třídy, silnice II/331.  Většina místních komunikací jsou komunikace obslužné bez chodníků. Většina komunikací má zpevněný živičný povrch.  Nezpevněný povrch má ulice od křížku na návsi k lesu a dvě krátké slepé ulice obsluhující jen několik rodinných domů.

Obec je dopravně obsloužena dvěma autobusovými linkami, které provozuje ČSAD, s.r.o. Nymburk.
Linka Nymburk - Lysá nad Labem má v Ostré čtyři zastávky. Spoje této linky jezdí v pracovních dnech, dva v ranních a dva v odpoledních hodinách v obou směrech.
Linka Stratov - Lysá nad Labem má dva spoje  v obou směrech, které slouží především dojížďce dětí do škol. Spoj jezdí jen v období školní docházky.

Železniční doprava

Katastrálním územím  obce prochází železniční trať číslo 231 Praha - Lysé nad Labem - Kolín.
V obci byla v roce 2005 nově zbudovaná zastávka ČD - OSTRÁ.
První vlak zde zastavil podle jízdního řádu 2.12.2005 v 11:13 hod.

Další nejbližší stanice Stratov je z Ostré vzdálena 1,5 až 2 kilometry. Cesta vede od školy, kolem hřiště, poté lesem a volnou krajinou. Celá trasa je vybavena veřejným osvětlením.

Pěší a cyklistická doprava

Místní komunikace mají bezchodníkovou úpravu. Chodníky jsou pouze v kratších úsecích ulice při silnici II. třídy.

Katastrem Ostré procházejí dvě značené turistické trasy.
Modrá trasa začíná u železniční zastávky ve Stratově, vede lesem směrem k Ostré, prochází její jižní částí, po východním břehu obchází vodní plochu koupaliště a kolem chatové osady Buda  prochází po pravém břehu Labe Mydlovarským luhem k východu, kde opouští katastr Ostré a míří do Kostomlat.
Druhá, žlutá trasa, vede po pravém břehu Labem od chatové osady Buda až do Lysé nad Labem k mostu přes řeku.

Vzhledem k příznivým podmínkách terénu je zde velmi rozšířená cyklistika, a to jak obyvateli obce jako dopravní prostředek, tak i pro rekreační vyžití. Významná je cyklotrasa Klubu českých turistů číslo 24, tzv. Labská stezka. Ostrou prochází nymburský úsek  této  cyklotrasy z Pardubic do Magdeburku.

mapa

Mikroregion Polabí

nahoru